Styrketrening

Velkommen til trening!

Vi benytter hele kroppen som redskap, med fokus på kjernemuskulatur. Alle våre økter varer ca 60 minutter.

  • Tirsdag kl 18.00
  • Dysjaland skole, SOLA
  • Vintersemester 2024: 9. januar - 4. juni, kr 1.845-
  • Instruktør Anja Kristensen

Vi har planlagt treningsfri i skolens høst- og vinterferie.

Påmelding og betaling gjelder valgt gruppe og semester. Har du lyst til å trene i flere grupper? Husk påmelding til hver gruppe.