Vil du vite hva som skjer?

Vi sender månedlig nyhetsbrev til alle som er registrert i bedriftsidrettslag.

Vil du også ha nyhetsbrev? Bruk skjema under for å bestille.

Abonnementet er gratis og har "meld av" funksjon.