Årlig avgift

Vi er en ideell organisasjon med årlig avgift per bedrift eller bedriftsidrettslag. Avgiften er vedtatt av årsmøtet og justeres iht. konsumprisindeksen.  Alle inntekter brukes i arbeid for aktivitet, helse og trivsel.

Med avtale eller medlemskap får dere laveste pris på våre aktiviteter og månedlig nyhetsbrev med tips til aktiviteter.

Tilknytningsavgift 2024

Årlig avgift for bedrifter med bedriftsavtale (tilknytningsavtale). Beløp varierer med deltakere, ikke antall ansatte.

DeltakereÅrsavgift
Inntil 7kr    1 115
8-15kr    2 415
16-25kr    3 575
25-50kr    4 550
51-100kr    6 510
101-200kr    8 695
Mer enn 200kr 11 025

Medlemskontingent 2024

Årlig avgift for bedriftsidrettslag med medlemskap. Beløp varierer med medlemmer i laget, ikke ansatte.

MedlemmerÅrskontingent
Inntil 15kr    2 415
16-25kr    3 575
25-50kr    4 550
51-100kr    6 510
101-200kr    8 695
Mer enn 200kr 11 025