Årlig avgift

 Vi er en ideell organisasjon med en årlig avgift per bedrift eller bedriftsidrettslag. Det er to typer, men ingen betaler mer enn 1 årlig avgift. Alle inntekter bruker vi i vårt arbeid for aktivitet, helse og trivsel.

Kontingenter justeres iht. konsumprisindeksen og er for 2023:


Medlemskontingent

Årlig avgift for bedriftsidrettslag med medlemskap.


Medlemmer

KontingentInntil 15

2 28016-25

3 37026-50

4 29051-100

6 140101-200

8 200200+

10 400


Tilknytningsavgift

Årlig avgift for bedrifter med tilknytningsavtale.


Deltakere

KontingentInntil 7975


8-15

2 28016-25

3 37026-50

4 29051-100

6 140101-200

8 200200+

10 400