Årlig avgift

Vi er en ideell organisasjon med årlig avgift.  Alle inntekter brukes i arbeid for aktivitet, helse og trivsel. Avgiften justeres iht. konsumprisindeksen.

Tilknytningsavgift 2024

Årlig avgift for bedrifter med bedriftsavtale (tilknytningsavtale). Beløp varierer med deltakere, ikke antall ansatte.

DeltakereÅrsavgift
Inntil 7kr    1 115
8-15kr    2 415
16-25kr    3 575
25-50kr    4 550
51-100kr    6 510
101-200kr    8 695
Mer enn 200kr 11 025

Medlemskontingent 2024

Årlig avgift for bedriftsidrettslag med medlemskap. Beløp varierer med medlemmer i laget, ikke ansatte.

MedlemmerÅrskontingent
Inntil 15kr    2 415
16-25kr    3 575
25-50kr    4 550
51-100kr    6 510
101-200kr    8 695
Mer enn 200kr 11 025