God fysisk og psykisk helse

Norges folkehelsepolitikk fungerer på mange områder. De fleste vet hva som er bra, men i praksis trenger mange fremdeles et push. Bedriftsidrettens mange muligheter kan kan være glede for både deg og bedriften.

God helse bygges både fysisk og psykisk, og vi må trene på begge deler. Med enkle grep i hverdagen kan alle fremme sin egen og andres helse. 

"Voksne bør være moderat fysisk aktive 150-300 minutter i uken"

Fysisk aktivitet gir overskudd, bedre helse og positiv effekt på både fysisk og psykisk helse.

Helsedirektoratets anbefaling om 150-300 minutter i uken med moderat intensitet tilsvarer 20-40 minutter daglig rask gåtur eller en annen aktivitet hvor du puster tyngre og anstrenger deg litt. Varier gjerne mellom lavere og høyere intensitet. Øker du intensiteten, kan tiden halveres. 

Har du en arbeidsdag hvor du sitter mye er fysisk aktivitet ekstra viktig. Tilpass aktiviteten til ditt utgangspunkt. Så kan du heller justere opp når formen blir bedre. 

Aktivitetsglede er viktig. I Bedriftsidretten har vi et stort spekter av aktiviteter slik at alle kan finne noe de trives med. 


Psykiske plager er hovedårsaken til at voksne faller ut av arbeidslivet og ungdom faller ut av skolen. Arbeidslivet er en viktig arena for å forebygge psykisk uhelse. Der folk trives og har det bra er det ofte færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø.

Folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse har som mål å øke vår psykiske helsekompetanse basert på forskning. For kunnskapen om god psykiske helse i Norge er mye dårligere enn kunnskapen om god fysisk helse.  

"Våre største helseutfordringer nå er psykiske plager, smerter og utslitthet".  

ABC har tre enkle råd:

  • Gjør noe aktivt (ACT) - Vær mer aktiv fysisk, sosialt eller mentalt. Alt fra å trene, få en ny hobby eller finne ro og nærvær gjør at du føler deg gladere. 
  • Gjør noe sammen (BELONG) - Sosiale aktiviteter, fellesskap og gode relasjoner til andre støtter deg i hverdagen, og gir en følelse av å høre til og ha verdi. 
  • Gjør noe meningsfylt (COMMIT) - Å hjelpe andre, jobbe for en god sak eller nå et mål gjør at du kjenner på mening, glede og takknemlighet.

Små ting kan ha stor betydning. Tenk på om du kan gjøre noe aktivt, noe sammen eller noe meningsfylt hver dag for bedre psykisk helse for deg selv, kolleger, familie og venner. ABC som del av HMS fremmer psykisk helse i praksis.

Vi i Bedriftsidretten jobber for at du og dine kollegaer kan bygge god helse, felleskap og aktivitetsglede året rundt, uansett utgangspunkt.

Helsedirektoratets råd
ABC for god psykisk helse