Curling

Alle bedrifter ønskes velkommen til curling!  

Under finner du informasjon om aktiviteter. Nede på siden er det påmeldingskjema.

Vi gleder oss til å møte dere på isen!

Arrangement

Når Navn
16 sep. -
kl 14:00
22 mar.
kl 18:00
Bedriftscurling 2024-2025
Rogaland bedriftsidrettskrets
  Les mer  

Vi ønsker erfarne og nybegynnere velkommen til moro på isen. Lagene består av fire spillere - uten krav til kjønnsfordeling.

Det er både høst- og vintersesong, med mulighet til å delta på eller begge. Kamper spilles ca hver 2. mandag 16.00-22.00.  Hver kamp tar inntil 2 timer. Før kampstart får laget 20-30 minutter til teknisk trening. 

Alle ansatte i bedriften(e) som har dannet lag delta. 

Bedriftsidrettslaget kan også gi ektefeller og samboere mulighet til å være medlem. I så fall kan også disse delta.

I tillegg er det mulig å søke om å ha med andre utøvere som ikke er ansatt.

Klikk her for å komme til skjema for søknad om ekstra spiller.

Klikk her for å lese hvem som kan godkjennes som ekstra spiller.

1. Oppmøte
Terminoppsettet har kampstart kl. 16, 18 eller 20. Lagene disponerer banen dette tidspunktet. De første 20 minutt kan brukes til trening/oppvarming. Kampen skal starte 20 minutt etter oppsettet, kan starte tidligere hvis begge lag er klar.

Dersom et lag ikke har møtt opp innen 30 minutt etter oppsettet, taper laget kampen 0-6. Gjelder og dersom laget ikke møtet til kamp.

Omberamming av kamper tillates ikke. I kamper hvor motstander ikke møter kan kamptiden anvendes til trening. Kan ikke lag møte til kamp regnes kampen som tapt 0-6.

2. Varighet
Kampene spilles med 6 runder á 8 steiner innenfor tildelt banetid.

Dersom lagene ser at kampen ikke blir ferdig innenfor tidsrammen må lagenes lagledere innbyrdes avtale om å redusere antall steiner i sisterunden (for eksempel fra 8 til 6 eller 4 steiner – må være partall slik at rett lag får siste stein).

Curling er en gentlemanssport og det er viktig med fair play. Uthaling av tid respekteres ikke.
 
3. Laget
Laget består av 4 spillere, 1’ er, 2’er, 3’er og 4'er. En av disse velges til Skip. 

 • Skip er vanligvis 4'er, men intet krav.
 • Viseskip er vanligvis 3’ere, men intet krav.
 • Kamp med 3 spillere, 2 spillere setter 3 steiner hver, sistemann 2 steiner.
 • 2 spillere er nok dersom OK for motstander, en person spiller da 1’er og 3’er.
 • Et lag kan ha 2 reserver (totalt 6 spillere på en kamp).
 • Man kan kun sette inn reserver mellom omgangene.
 • Man kan rullere på posisjonene mellom omgangene.

4. Curlingbanen
Banen er en 44,5 meter lang og 5 meter bred (min 4.27 m) isflate med en sirkel, "boet" risset inn i, eller malt på isen i hver ende av banen. Diameter på boet er 3.66 meter og de tre sirklene har fått navn etter hvor store de er: 12 fot, 8 fot og 4 fot.

På hver side av banen er det plassert en "hack". En hack er en blokk som gir deg motstand når du sparker fra. 

5. Spillet

 1. Spillet går ut på å få egne steiner nærmere boets sentrum enn motstanders beste stein.
 2. 8 steiner pr lag i hver runde. 1`er setter de to første, 2`er de to neste osv.
 3. Lagene setter annenhver stein.
 4. Lag som setter stein: En spiller setter stein. To spillere følger stein og koster. Skip/viseskip er i boet. Alle spillere kan koste egne steiner frem til tee-line. Bak tee-line er det kun 1 spiller som har lov å koste på egen stein
 5. Lag som ikke setter stein: Alle på laget skal forholde seg stille og ikke forstyrre spillende lag. Alle skal oppholde seg mellom hog-lines med følgende unntak: a) Skip/viseskip kan stå i området bak boet. b) Den som skal sette neste stein kan stå bak hack. Kun skip/viseskip kan koste: a) motstanderens stein bak tee-line. b) egne steiner etter at de er satt i bevegelse.
 6. Det gis 1 score pr. stein som er inni boet og nærmere sentrum enn motstanderens nærmeste.
 7. Vinner av en runde starter neste runde. Ved uavgjort runde starter det laget som startet denne runden også neste runde.
 8. Vinner av kamp i serien får 2 poeng, ved uavgjort 1 poeng til hvert lag
 9. Tabellen i bedriftsserien sorteres etter henholdsvis poeng, innbyrdes oppgjør, antall + score poeng (+score = egne score – motstanderens score) og egne score.

6. Spillets gang

 1. Loddtrekning om hvilket lag som skal setter første stein.
 2. Når banen har 2 hack-er, skal høyrehendte bruke høyre hack og venstrehendte venstre hack.
 3. Når en stein settes, er den i spill når den når tee-line ved hack. Dersom den ikke har nådd tee-line kan steinen settes på ny.
 4. Steinen må slippes for den berører nærmeste hog line.
 5. Stein er brent og skal tas ut av spill når den: a) Ikke er sluppet når den når nærmeste hog line. b) Berører sidelinjene i banen. c) Blir berørt av spiller eller kost før den ligger i ro.
 6. For at en stein skal være med i spillet, må den stoppe mellom hog-line som er lengst borte fra hvor steinen settes fra og back-line.
 7. Steiner som blir truffet av brente steiner legger tilbake på plass.
 8. Kost stein for å påvirke hastighet og curl.
 9. Steiner som ligger i «Free gurad sone» (området mellom hog-line og tee-line) kan ikke blir slått ut før av stein nr. 3 til et lag. De kan berøres og flyttes av stein 1 eller 2, men må være i spill når de stopper. Blir de slått ut av stein 1 eller 2, fjernes steinen som slår ut og berørte steiner legges tilbake på plass.
 10. Setter en spiller feil stein (feil farge): Spill som normalt. Når steinen har stoppet byttes den med rett stein (igjen straff)
 11. Setter man stein utenfor tur: Spill som normalt. Fortsett med annenhver stein. Alltid ulempe for laget som satte steinen utenfor tur.
 12. Antall score pr. runde legges sammen etter 6 runder for å få totalscore.