Bli Sprekere - STYRKE

Bli Sprekere - STYRKE


Tid


Bli Sprekere STYRKE, Dysjaland skole


Vi benytter hele kroppen som redskap, med fokus på kjernemuskulatur. Alle våre økter varer ca 60 minutter.

  • Tirsdag kl 17.30 eller 18.00
  • Dysjaland skole, SOLA
  • Semester 29. august - 19. desember
  • Instruktør Anja Kristensen

Vi har planlagt treningsfri i skolens høstferie.

Flere muligheter

På Bedriftsidrettens timeplan for gruppetrening vil det være flere muligheter. Mer informasjon om øktene, instruktørene og timeplanen finner du på vår webside:https://rogaland.blisprekere.no 

Påmelding og betaling gjelder valgt gruppe og semester. Har du lyst til å trene i flere grupper? Husk påmelding til hver gruppe.Andre arrangementer fra Rogaland bedriftsidrettskrets