Ekstraordinært kretsting 2021

Ekstraordinært kretsting 2021


Arrangør: Rogaland bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 23.02.2021 17:00

Tid


Sted

Vis kart

COVID19 representerer betydelige utfordringer for idretten generelt og Rogaland Bedriftsidrettskrets (RBIK). Styret har derfor 2. februar 2021 vedtatt å innkalle til et e.o. kretsting. Mål  er å gi medlemmene mulighet til å demokratisk påvirke tidlig i driftsåret. Av hensyn til COVID og smittervern møtes vi på Teams

Saker til behandling:

  1. Budsjett for kretsen 
  2. COVID19 – oppdrag og fullmakter til styret
  3. Endring av antall styremedlemmer (lovendring)

Tingdokumenter_eo ting_2021-02-25.pdf

Frist for påmelding er tirsdag 22.02.2021 kl 12.00


På kretstinget har stemmerett: 

  1. Kretsstyret
  2. 2 representanter for hvert aktivitetsstyre kretstinget har vedtatt å opprette 
  3. Representanter for bedriftsidrettslagene etter følgende skala: 

                     Inntil 50 medlemmer:        2 representanter
                     Over 50 medlemmer:         3 representanter

 Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:

  1. Revisor
  2. Kontrollkomité
  3. Valgkomité
  4. Daglig leder