Vil du vite hva som skjer?

Vi sender månedlig nyhetsbrev til alle som er registrert i bedriftsidrettslag.

Vil du også ha nyhetsbrev? Bruk skjema under for å bestille.

Abonnementet er gratis og har "meld av" funksjon.

Din epost vil ikke bli gitt videre av oss.

Skriv privat om du ikke er knyttet til en bedrift e.a. virksomhet.