Utøverregister volleyball


For å ivareta COVID19-regler og godt smittevern må alle lagets utøvere være registrert før de deltar.

Alle spillere må gjennomføre volleyballforbundets e-kurs før registrering. Klikk her for å komme til kurset.

Utøverens e-post vil ikke bli gitt til andre.

Alle spillere må ha gjennomført volleyballforbundets e-kurs for koronavettregler. Spillere kan ikke registreres eller delta i spill før kurset er gjennomført.

Hvorfor registreres utøvere?

Noen ganger er det viktig for oss å raskt nå ut til hele laget. Registrert informasjon vil ikke bli solgt eller gitt til andre.