Utøverregister curling


Her kan du registrere utøvere som tilhører ditt lag. For å ivareta COVID19-regler må alle lagets utøvere være registrert før de deltar.

Utøverens e-post vil ikke bli gitt til andre.

Hvorfor registreres utøvere?

Noen ganger er det viktig for oss å raskt nå ut til hele laget. Registrert informasjon vil ikke bli solgt eller gitt til andre.