Utøverregister for nye o-løpere i Sør-Rogaland


COVID-19 har medført krav til at vi må ha kontaktinformasjon for alle deltakere.

Alle nye løpere (etter 28. juni 2020)  må registrere seg i skjema under.

Velkommen skal du være!

Skriv navn på klubb eller bedrift du skal delta for.

Kontaktinformasjon mobil og epost samles inn iht. krav til mulighet for enkel smittesporing. Data vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn informasjon relevant for din deltakelse i bedriftsidrett.

Ved innsendelse av skjema bekreftes at du vil overholde regler som gjelder for idretten, inkludert smittevernregler ifm. koronapandemien.