Utøverregister for orientering i Sør-Rogaland


COVID-19 har medført krav til at vi må ha kontaktinformasjon for alle deltakere.

Alle som allerede har løper-ID må registrere seg i skjema under.

Registrerte o-løpere og løper-ID per 28. juni 2020.pdf

Nye o-løpere har eget webskjema for 1. gangs registrering og tildeling av løper-ID.

Velkommen skal du være!

Du finner din løper-ID i hjelpefil publisert på denne websiden. Send epost om du ikke finner deg selv i listen.

Viktig at du bruker samme skrivemåte som i hjelpefil på websiden. Evt. feil på navn meldes på epost.

Kontaktinformasjon mobil og epost samles inn iht. krav til mulighet for enkel smittesporing. Data vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn informasjon relevant for din deltakelse i bedriftsidrett.

Ved innsendelse av skjema bekreftes at du vil overholde regler som gjelder for idretten, inkludert smittevernregler ifm. koronapandeminen.