Utøverregister orientering i Nord-Rogaland 2022


Før du kan delta på våre o-løp i Nord-Rogaland MÅ du ha fullført registrering i dette skjemaet.

Velkommen skal du være!

Oppgi navn på den bedrift el. vikrsomhet du representerer. Skriv "Privat" dersom du ikke representerer en arbeidsplass. Eventuelle aktive utøvere som representer idrettslag skriver navn på klubben.

Dersom det ikke er bedriftsidrettslag på arbeidsplassen behøves kundeavtale før vi kan sende faktura til bedriften. Uten slik avtale vil faktura bli sendt til privat adresse. Om du velger alternativ 4) vil du et stykke ut i sesongen motta informasjon.

Kontaktinformasjon mobil og epost samles inn for å effekt kunne informere og invitere til o-løp. Data vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn informasjon relevant for din deltakelse i bedriftsidrett.

Etter sesongslutt sender vi samlefaktura til den mottaker du oppgir. Vær vennlig å gjøre nødvendige avklaringer med bedriften før du oppgir at faktura kan sendes dit.