Utøverregister for orientering i Nord-Rogaland


Koronapandemien har medført krav til at vi har registrer for alle deltakere på idrettsarrangement.

Når du har registrert deg i dette skjemaet kan du melde deg på til det enkelte løp.

Velkommen skal du være!

Oppgi navn på den bedrift el. vikrsomhet du representerer. Skriv "Privat" dersom du ikke representerer en arbeidsplass. Eventuelle aktive utøvere som representer idrettslag skriver navn på klubben.

Kontaktinformasjon mobil og epost samles inn iht. krav til mulighet for enkel smittesporing. Data vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn informasjon relevant for din deltakelse i bedriftsidrett.

Ved innsendelse av skjema bekreftes påmelding og at du vil overholde regler som gjelder for idretten, inkludert smittervernregler ifm. koronapandeminen.

Etter sesongslutt sender vi samlefaktura til den mottaker du oppgir. Før du oppgir "bedrift/bedriftsidrettslag" må du ha gjort avklaringer med bedriften.

Levert av IdrettenOnline