Påmelding innefotball


Velkommen skal dere være!

Velg "annet" dersom dere ikke har bedriftsidrettslag

Vi tilbakefører verdien av COVID-kansellerte kamper. Kryss av det som er riktig for ditt lag.

Oppgi kontonummer i format xxxx.xx.xxxxx (4+2+5 siffer med punktum mellom)

Bedriftslag skal angi navn på bedriften.

Lagleders fødselsdato. Angi 6 siffer (dato.måned.år).

Angi PO referanse dersom det kreves ved fakturering av deltakeravgift.

Betingelser

  1. Noen aktiviteter har begrenset plass. Her gjelder "første mann til mølla".
  2. Påmelding er bindende fra dato for ordinær påmeldingsfrist.
  3. Arrangementet er underlagt idrettens regelverk, inkludert dopingbestemmelsene. Ved påmelding bekreftes aksept av dette.
  4. Deltakeravgift faktureres. For vennelag er lagleder ansvarlig for at betaling blir gjennomført.