Årlig avgift

 Vi er en ideell organisasjon med en årlig avgift per bedrift eller bedriftsidrettslag. Det er to typer, men ingen betaler mer enn 1 årlig avgift. Alle inntekter bruker vi i vårt arbeid for aktivitet, helse og trivsel.

Kontingenter justeres iht. konsumprisindeksen og er for 2022 er som følger:


Medlemskontingent

Årlig avgift for bedriftsidrettslag med medlemskap.


Medlemmer

KontingentInntil 15

2 17516-25

3 21026-50

4 09051-100

5 850101-200

7 815200+

9 935


Tilknytningsavgift

Årlig avgift for bedrifter med tilknytningsavtale.


Deltakere

KontingentInntil 7930


8-15

2 17516-25

3 21026-50

4 09051-100

5 850101-200

7 815200+

9 935