Søknad om ekstra spiller


Utøvere som innvilges dispensasjon er underlagt de samme regler som andre utøvere i Norges Bedriftsidrettsforbund. For eksempel idrettens dopingregler. Ved innvilget søknad faktureres bedriftsidrettslaget som søker kr 150,-

"Aktiv" er den som har deltatt i konkurranser i samme, eller beslektet idrettsgren, utenfor bedriftsidretten siste 6 måneder og er under 30 år (40 år i bowling).

Det er også mulig å søke om dispensasjon for utøver som ikke er i i arbeid. F.eks. arbeidsledige eller pensjonister.

Navn på den som fyller ut og sender inn webskjemaet.