Kretsstyret

Styret i Rogaland Bedriftsidrettskrets velges på kretstinget hvert 2. år.

Kretsstyret består i 2019-2021 av følgende personer:

Inger Merethe Bjerkreim

Styreleder
Telefon +47 971 61 782

inger.merethe.bjerkreim@norengros.no

Kristine L. Haaland

Styremedlem
Telefon +47 452 10 752

kristine.haaland@sola.kommune.no

Geir Magne Aa. D. Einarsen

Styremedlem
Telefon +47 982 37 188

gme@haugaland-kraft.no

Ann Torill Matre  Bakken

Nestleder
Telefon +47 472 71 649

anmba@equinor.com

Erik Egedahl

Styremedlem
Telefon +47 404 55 119

erik.egedahl@wintershalldea.com

Espen Schiager

Varamedlem
Telefon +47 475 09 176

espen.schiager@kolumbus.no