Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene omkring medlemskap. 

Finner du ikke ditt spørsmål? Send epost til rogaland@bedriftsidretten.no 

Litt usikker? Vi garanterer finne løsning for din bedrift!

Alle bedrifter kan starte et bedriftsidrettslag, men det må være minimum 10 medlemmer ved stiftelse. Vi har gode alternativer for de som ikke klarer å bli 10 personer og garanterer at vi skal gjøre det mulig for ansatte i ALLE bedrifter i fylket å delta i våre aktiviteter..

Medlemskap dreier seg først og fremst om lagfølelse, felleskap, arbeidshelse og trivsel på jobb. Det gir mulighet til å delta i alle våre aktiviteter. Et bedriftsidrettslag gir også god organisering og gir bedre mulighet for systematisert arbeid for fysisk aktivitet, helsefremmende tiltak og trivsel. Laget får også medlemsfordeler og tilbud.

Ved stiftelse av bedriftsidrettslag må det velges et styre og vedtas et sett vedtekter. Vi har gode maler og bistår. For de fleste bedriftsidrettslag anbefaler vi såkalt "forenklet organisering". Les mer på siden hvor dere søker om medlemskap. Ved søknad vil dere få oppfølging, råd og veiledning. 

Om dere strever med stiftelse av egen klubb kan vi tilby alternativ til medlemskap som også gir alle ansatte tilgang til våre aktiviteter.

Et bedriftsidrettslag er en per definisjon en selvstendig enhet og skal normalt opprettes i Brønnøysundregistrene. Ved registrering her stilles de samme spørsmål som ved etablering av medlemskap - så det gir ikke mye ekstraarbeid. Vi anbefaler å registrere i Brønnøysund etter at medlemskapet er i orden. Les mer på Brønnøysundregistrene sine sider. Dere kan også kontakte medlemsservice ved behov.

Vår viktigste fordel er tilgang til vårt aktivitetstilbud, men noen andre fordeler og tilbud oppnås også gjennom medlemskap. Les mer om fordelene her.

Man må være fylt 15 år for å delta på aktiviteter i Bedriftsidretten. 

Bedriftsidrettslag som har sine ting i orden (årsmøte, regnskap, m.m.) kan søke momskompensasjon. Sum av tilskudd utgjør normalt 5-7% av brutto driftskostnad i bedriftsidrettslaget.

Alle bedriftsidrettslag betaler en årlig medlemskontingent. Vi er en ideell organisasjon - så alle inntekter brukes til drift og utvikling av tilbud til medlemmene. Mer informasjon finner du her.

I de fleste lagidretter forutsettes medlemskap, eller at det er inngått en avtale mellom oss og bedriften. På noen få arrangement tillater vi lag som ikke er medlem for å gi flere mulighet til å bli kjent med oss.

I individuelle idretter tillater vi deltakere som ikke er medlem, men medlemmer prioriteres og prisen er gjerne høyere for ikke-medlemmer.