Utøverregister for lag på Forus Stafetten


COVID-19 har medført krav til at vi må ha kontaktinformasjon for alle deltakere.

Alle løpere må registrere seg i skjema under.

Velkommen skal du være!

Kontaktinformasjon mobil og epost samles inn iht. krav til mulighet for enkel smittesporing. Data vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn informasjon relevant for din deltakelse i bedriftsidrett.

Ved innsendelse av skjema bekreftes at du vil overholde regler som gjelder for idretten, inkludert smittevernregler ifm. koronapandemien.