Utøverregister orientering

Før du deltar  på o-løp i Nord-Rogaland MÅ du ha fullført registrering i dette skjemaet.

Velkommen skal du være!

Kontaktinformasjon mobil og epost samles inn for å effekt kunne informere og invitere til o-løp. Data vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn informasjon relevant for din deltakelse i bedriftsidrett.

Etter sesongslutt sender vi samlefaktura til den mottaker du oppgir. Vær vennlig å gjøre nødvendige avklaringer med bedriften før du oppgir at faktura kan sendes dit.