Søknad om å flytte kamp


Klarer dere ikke å samle laget til en planlagt kamp? Det er da mulig å søke omberamming av spilletid.

Av hensyn til motspiller skal omberamming bare brukes når det er helt nødvendig.

  1. Omberamming kan kun skje hvis begge lag godkjenner flytting av kamp.
  2. Kamper kan kun flyttes til sted og tid godkjent på forhånd godkjent av Rogaland Bedriftsidrettskrets.
  3. Melding om omberamming må skje skriftlig til RBIK senest 2 virkedager før kamp.
  4. Kamper kan ikke flyttes fra 1. halvdel av sesongen til 2. halvdel.

Priser

  • Omberamming som meldes minst 1 uke før kamp, kr 0,- (inntil 2 ganger pr. sesong)
  • Omberamming med mindre enn 1 ukes varsel, kr 500,- 
  • Flytting av kamper uten å følge reglement, kr 500,- (250,- pr. lag)
  • Flytting av mer enn 2 kamper/sesong, kr 750,- (uansett tidspunkt for varsling)