Regler for bruk av ekstra spiller


Det er mulig å søke om å ha med ekstra spillere på laget. Benytt i så fall eget webskjema.

Regler for bruk ekstra spillere til laget:

 1. En utøver kan kun representere ett bedriftsidrettslag pr. sesong i en aktivitet. [1]
 2. Personer som fra sesongens start til slutt er innleid/utleid kan uten dispensasjon delta for den bedriften hvor vedkommende har sitt daglige arbeid.
 3. Dispensasjon innvilges for en sesong av gangen.
 4. Det kan benyttes fritt antall utøvere på dispensasjon.
 5. Av de spillere som til en hver tid deltar skal det være et minimum antall som er medlemmer i bedriftsidrettslaget: [2]
  a) Fotball (7'er), minst 4
  b) Fotball (5’er), minst 3
  c) Håndball, minst 3
  d) Volleyball, minst 3
  e) Innebandy, minst 2
  f) Curling, minst 2
  g) Bowling, minst 2 [3]
  h) Tennis, minst 1
 6. Dispensasjon kan innvilges for:
  a) Alle som er ansatt i en bedrift uten eget bedriftsidrettslag.
  b) Spillere fra bedriftsidrettslag som trekker seg fra serien.
  c) Alle som er arbeidsledige.
 7. Dispensasjon kan ikke innvilges for:
  a) Aktiv utøver i samme eller beslektet idrettsgren under 30 år. [4]
  b) Utøvere som ønsker å gå over fra et lag til et annet i samme sesong.
  c) Utøvere på lag som er utestengt som en følge av brudd på idrettens regler.
  d) Utøvere som er ansatt i en bedrift med bedriftsidrettslag som deltar i samme aktivitet.
 8. Unntak regel 7 kan kun innvilges etter særskilt begrunnet skriftlig søknad. Slik søknad må være ferdig behandlet før utøveren kan delta.
 9. Utøvere som kan innvilges dispensasjon innen regel 6 kan delta 1 gang før dispensasjon er sendt og ferdig behandlet. Frist for innsending av skjema er 5 virkedager etter at spilleren første gang deltok i konkurranse for laget.

Noter/presiseringer:

 1. Klart adskilte klasser regnes som ulike aktiviteter. For eksempel kan en spiller delta på ulike lag
  i mix volleyball og damer volleyball. Ulike divisjoner regnes ikke som ulike aktiviteter.
 2. Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere og barn over 16 år.
  Ektefeller/samboere og barn over 16 år kan ikke delta for laget om det er bedriftsidrettslag på eget
  arbeidssted som deltar i samme aktivitet.
 3. I bowling presiseres at kravet til spillere fra bedriftsidrettslaget gjelder pr. serie som spilles i den
  enkelte kamp. Dvs. at de i hver serie må være minst 2 spillere som er medlemmer av
  bedriftsidrettslaget.
 4. I bowling er aldersgrensen 40 år.