Søknad om ekstra spiller


Utøvere som innvilges dispensasjon er underlagt de samme regler som andre utøvere i Norges Bedriftsidrettsforbund. For eksempel idrettens dopingregler. Ved innvilget søknad faktureres bedriftsidrettslaget som søker kr 150,-