Kretsstyret

Styret i Rogaland Bedriftsidrettskrets velges på kretstinget hvert 2. år.

Kretsstyret består i 2023-2024 av følgende personer:

Erik Egedahl

Styreleder
Telefon +47 404 55 119

erik.egedahl@wintershalldea.com 

Miriam Vaule Ingvarsdóttir

Styremedlem
Telefon +47 405 48 192

miriam.vaule.ingvarsdottir@norengros.no

Stine-Marie Aslaksen

Styremedlem
Telefon +47 971 42 613

stine-marie.aslaksen@hkraft.no

Ann Torill Matre  Bakken

Nestleder
Telefon +47 472 71 649

anmba@equinor.com 

Svein Kristian Reiersen

Styremedlem
Telefon +47 975 22 974

sveinkristian.reiersen@l-nett.no

Vibeke Hop

Varamedlem
Telefon +47 926 41 908

vibeke.hop@sus.no