Utøverregister orientering i Nord-Rogaland 2021


Koronapandemien har medført krav til registrering av utøvere som deltar på idrettsarrangement.

For å delta på våre o-løp i Nord-Rogaland må du ha fullført registrering i dette skjemaet.

Velkommen skal du være!

Oppgi navn på den bedrift el. vikrsomhet du representerer. Skriv "Privat" dersom du ikke representerer en arbeidsplass. Eventuelle aktive utøvere som representer idrettslag skriver navn på klubben.

Kontaktinformasjon mobil og epost samles inn iht. krav til mulighet for enkel smittesporing. Data vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn informasjon relevant for din deltakelse i bedriftsidrett.

Ved innsendelse av skjema bekreftes påmelding og at du vil overholde regler som gjelder for idretten, inkludert smittervernregler ifm. koronapandeminen.

Etter sesongslutt sender vi samlefaktura til den mottaker du oppgir. Før du oppgir "bedrift/bedriftsidrettslag" må du ha gjort avklaringer med bedriften.

Powered by: Bloc