Utøverregister arrangement


Her kan du registrere utøvere som tilhører ditt lag under Bedriftsidrettens SUPERHELG.

Skriv navn på laget du representer. Husk lagnr om dere stiller med flere lag.

Angi lagnummer på laget som utøveren deltar på.

Utøverens e-post vil ikke bli gitt til andre.

Hvorfor registreres utøvere?

Noen ganger er det viktig for oss å raskt nå ut til hele laget. Registrert informasjon vil ikke bli solgt eller gitt til andre.


Powered by: Bloc