Ekstraordinært kretsting

Ekstraordinært kretsting

Arrangør: Rogaland bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 05.03.2020 18:00:00

Tid


Sted


Beskrivelse

Iht. vedtak på kretstinget i 2019 innkalles til e.o. kretsting med behandling av:

- Suppleringsvalg til styret
- Budsjett 2020

Styret vil i møte 18. februar vurdere å også fremme noen andre saker for behandling.
Denne siden vil få oppdatert saksliste etter dette møtet.

Saksdokumenter  publisert senest 1 uke før tinget.
Informasjon om møtested vil da også bli angitt.

På kretstinget har stemmerett: 

  1. Kretsstyret
  2. 2 representanter for hvert aktivitetsstyre kretstinget har vedtatt å opprette 
  3. Representanter for bedriftsidrettslagene etter følgende skala: 

                     Inntil 50 medlemmer:        2 representanter
                     Over 50 medlemmer:         3 representanter

 Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:

  1. Revisor
  2. Kontrollkomité
  3. Valgkomité
  4. Daglig leder

 Andre arrangementer fra Rogaland bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline