Banner Image Banner Image Banner Image

  Rogaland Bedriftsidrettskrets

  Bedriftsidretten jobber for aktivitet, glede og trivsel i arbeidslivet.
  Vi er en frivillig og ideell organisasjon uten mål om økonomisk avkastning. Vår visjon er Et sprekere Rogaland!

   
  Organisasjon

  Norges Bedriftsidrettsforbund er det neste største særforbund innen Norges Idrettsforbund  Olympiske komite. Forbundet har ca 300.000 medlemmer fordelt på rund 3.300 bedriftsidrettslag. Virksomheten er ideel og frivillig.

  Rogaland Bedriftsidrettskrets er en del av Norges Bedriftsidrettsforbund. Innen fylket har bedriftsidretten ca 30.000 medlemmer fordelt på ca 340 bedriftsidrettslag.

  Verdier

  Organisasjon:       Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
  Aktivitet:               Idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet

  Demokrati

  Rogaland Bedriftsidrettskrets har kretsting (årsmøte) hver 2. år. Her behandles årmelding, regnskap, budsjett og valg. Alle bedriftsidrettslag har rett til å fremme forslag og avgi stemme.

  Frivillighet

  Praktisk tilrettelegging av aktiviteter og arrangement gjøre i all hovedsak på dugnad av frivillige. Uten stort engasjement og betydelig dugnadsinnsats kunne vi ikke hatt dagens tilbud til bedriftsidrettslag.

  Nøkkelinformasjon

  Postadresse

  Rogaland Bedriftsidrettskrets

  Moseidsletta 41 - 4052 Røyneberg

  Leveringsadresse

  Moseidsletta 41 - 4052 Røyneberg

  Org.nr. 

  983 895 964

  Daglig leder 

  Torger Været 

  E-post

  Leder

  Berit Bakken

  Hellevik VVS 

  E-post

  Nestleder

  Sølve Ims Ottesen

  Statoil

  E-post

  Styremedlem

  Sverre Flatebø

  Sjøfartsdirektoratet

  Styremedlem

  Sigve Haukelid

  Styremedlem

  Hugo Beverfjord

  Aibel (Haugesund)

  Styremedlem

  Irene Hundhammer

  Hydro

  Varamedlem

  Linn Hult

  Baker Hughes