Banner Image

Volleyball

Mange husker volleyball som noe av det beste fra gymtimen. Sammen med kolleger kan du fortsatt oppleve gleden ved spillet. Vi ønsker både uerfarne og erfarne velkommen!

I volleyball har vi også serie for mix-lag. Det er faktisk det mest populære tilbudet. Kanskje fordi det blir lett å stille lag - og fordi alle på jobben kan være med?

Kombiner lagene

Flere av lagene som deltar har lag både i dame-, herre- og mix.

Det er lett å stille lag

Det kreves kun 3 deltakende spillere fra bedriftsidrettslaget i hver kamp. Ut over dette kan laget bruke fritt antall spillere på dispensasjon. Det er også mulig å søke om dispensasjon på etterskudd.

I tillegg kan flere bedriftsidrettslag samarbeide om å stille ett lag.