Banner Image Banner Image Banner Image Banner Image

Bedriftslag & Vennelag

Både bedriftslag og vennelag er velkommen.
Under finner du noen enkle regler for etablering av lag.

Bedriftslag

Alle bedrifter kan bli med på SUPERHELG - også de som ikke har bedriftsidrettslag.
På laget kan alle i bedriften spille, samt andre personer med godkjent dispensasjon.

Det kan benyttes disp.spillere under 30 år som har spilt "aktivt" de siste 6 måneder.
I bowling er aldersgrensen 40 år.

Vennelag

Vennelag kan dannes av personer som ikke har bedriftslag.

Spillere fra bedrifter med stiller bedriftslag kan ikke spille for laget før spillerens
bedriftslag eventuelt godkjenner det (skriftlig).

Det kan ikke benyttes spillere under 30 år som har spilt "aktivt" de siste 6 måneder.
I bowling er aldersgrensen 40 år.Ingen bedriftslag eller vennelag kan benytte spillere under 16 år.
Referanse er fødselsdato, ikke fødselsår.