Banner Image

Viktig informasjon

For oppmenn

Startavgiften for 2017 er kr 90,- og ved etteranmelding kr 140,-. For deltakelse utenfor konkurranse er startavgiften kr 40,-.

Arrangørenes arbeid med påmeldingene kan gjøres litt enklere dersom påmeldingene ser noenlunde like ut. Les mer om dette i artikkelen om Påmelding i menyen til venstre.

Vær nøye med at påmeldingen inneholder brikkenummer som løperne faktisk bruker. Arrangøren legger inn brikkenr. på løperen iht. påmeldingen og overstyrer dermed endringer som er gjort tidligere. Rett brikkenr. sparer altså både arrangøren, løperen og rankingføreren for arbeid. Klubbens navn skal vise på innbetalingen.

Det er kun endring av navn og klubb som skal meldes til rankingføreren, ikke endring av brikke og klasse. Løperen blir automatisk registrert med brikke og klasse fra sitt siste løp. Arrangørene kan henvise klubber til etteranmeldingen for påmeldinger som mottas etter påmeldingsfristen.