Banner Image

Oppdatering av løperdatabase

For at rankingfører skal ha en mest mulig oppdatert løperdatabase for resultater og rankinglister, må alle klubber/oppmenn gå gjennom oversikten for sin klubb og rette opp det som evt. er feil.

Last ned regnearket nedenfor ved å høyreklikke lenken og velge Lagre mål som... eller tilsvarende. Utfør rettelsene i det nedlastede regnearket iht. rettledningen øverst i regnearket og returner opplysningene som gjelder din klubb til rankingføreren. Legg merke til at det er én arkfane for løpere og én for klubber. Det er gjort en del endringer på løperne, så vennligst ta utgangspunkt i dette regnearket og ikke i gamle lister.

Merk at løpere som ikke har deltatt de siste par årene er fjernet fra listen. De er ikke slettet i løperdatabasen og vil få sin gamle løper-ID hvis de deltar igjen.

PS! Regnearket ble lagt ut 12.1.2018 og blir ikke oppdatert etter hvert som det kommer inn endringer. Det er altså ikke mulig å sjekke regnearket for å se om rettelsene har kommet med - rankingfører har kontroll på dette.

Klikk her for å laste ned regnearket.