Banner Image

Viktig for løpere og oppmenn

For alle løpere

Startavgiften i 2018 er kr 90,- og ved etteranmelding kr 140,-. For deltakelse utenfor konkurranse er startavgiften kr 40,-.

Det er gjort noen endringer i klasser og løyper. H50 og H55 er slått sammen. DA er flyttet til løype C, H16 til løype D, D16 til løype F og D50 til løype G.

Du løper på eget ansvar. For din egen sikkerhets skyld anbefaler vi at du tar med en sekk eller bag med navn til samlingsplassen. Det kan også være fornuftig å ha avtale om å vente på hverandre.

En rask og effektiv håndtering av resultater og ranking er avhengig av at du sørger for at opplysningene om deg er korrekte. Sjekk startlisten på hvert løp. Dersom du er oppført med korrekt brikkenummer og klasse, kan du gå direkte til start. Hvis brikkenummer eller klasse er feil, må du få korrigert dette i sekretariatet. Det er svært viktig at du sjekker dette på hvert løp, siden oppmannen din kan ha ført feil brikkenr. i påmeldingen eller at arrangøren har tastet feil. Dersom du står med feil brikkenummer, blir du stående som "Ukjent løper" i resultatlistene - eller at resultatet ditt havner på en annen person.

Endring av navn og klubbtilhørighet meldes direkte til rankingfører.

Det anbefales at du tar vare på lappen du får i mål til resultatene etter løpet foreligger og at du sjekker at resultatet ditt samsvarer med lappen. Ukjente løpere blir ikke korrigert etter at resultatlisten er publisert. Ved andre feil må kopi av lappen sendes til rankingføreren.

En brikke kan bare brukes én gang pr. løp. Det er den siste løperens tid som blir registrert.

Bedriftsløpere deltar alltid i konkurranse og skal betale ordinær startavgift. Alle løpere som er 30 år eller eldre skal delta i konkurranse. Deltakelse utenfor konkurranse er et ekstra treningstilbud til unge løpere og løpere i idrettslag. Se også Vanlige spørsmål.

For løpere under 16 år

Løpere i denne aldersgruppen deltar alltid utenfor konkurranse. De kan løpe for et idrettslag eller en o-klubb. De kan også melde seg på for klubben "Barn under 16 år" til og med det året de fyller 15 år. Se også Vanlige spørsmål.

For aktive løpere

Aktive løpere som er mellom 16 og 29 år kan delta på lik linje med bedriftsløpere, dvs. å komme med i resultatlistene og rankingen og å få sesongpremie. Løperne skal i så fall løpe for et bedriftsidrettslag. Det er bare aktive løpere under 30 år som kan løpe for idrettslag. Løpere fra idrettslag deltar alltid utenfor konkurranse. Bedriftsløpere kan ikke delta utenfor konkurranse.

For aktive løpere som benytter seg av denne muligheten gjelder samme krav til startavgift og klassetilhørighet som for bedriftsløpere. Dvs. kr 90,- ved forhåndspåmelding og kr 140,- ved etteranmelding. Løpere utenfor konkurranse betaler kr 40,-.