Banner Image

Opp- og nedrykksregler

Opp- og nedrykksregler
Klassene som inngår i opp- og nedrykk er D16-D40, DA, DB, H16-H40, HA og HB. Løpere i aldersbestemte klasser som etter endt sesong har oppnådd 4850 eller flere poeng i sine fem beste løp, skal i påfølgende sesong løpe i en A- eller B-klasse. Klassene D16 og H16 rykker opp til DA eller HA. Klassene D40 og H40 rykker opp til DB eller HB.

Løpere i A- og B-klassene som etter endt sesong har oppnådd 2400 eller flere poeng i sine tre beste løp, skal i påfølgende sesong fortsette å løpe i disse klassene. De øvrige løperne kan velge å fortsette å løpe i disse klassene eller å rykke ned i aldersbestemte klasser. Se også konkurransereglene.

Opp- og nedrykkslistene etter endt 2017-sesong finner du her.