Banner Image

Klasser

Klasseinndeling for alle terminløp unntatt stafetter og Bedriftsmesterskap

Kvinner Menn Alder som fylles i kalenderåret
DNY HNY Nybegynnerklasser (ingen aldersbegrensning)
DT HT Trimklasser (ingen aldersbegrensning)
DA HA 16 år og eldre
DB HB 40 år og eldre
  HC 50 år og eldre
D16 H16 16–39 år
D40 H40 40–49 år
D50 H50 50–59 år
D60 H60 60–64 år
D65 H65 65–69 år
D70 H70 70–74 år
D75 H75 75–79 år
D80 H80 80 år og eldre