Banner Image

Orienteringsstyret

Bedriftsidrettens o-aktivitet ledes av frivillige i o-styret. O-styret består av 5 medlemmer som velges på årsmøtet for orientering.

Årsmøtet avholdes hvert år i midten av november. Alle velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet velges to av medlemmene det ene året og de tre andre det neste.

Arbeidsoppgavene består bl.a. av å være bindeledd mellom de enkelte klubber/lag og Rogaland Bedriftsidrettskrets (RBIK). Styret er ansvarlig for den faglige og idrettslige kvalitet på alle o-løp i regi av RBIK. De viktigste oppgavene er i praksis:

 

  • Terminliste for sesongen. 
  • Kurs for nybegynnere og kurs i tidtaking (planlegging og koordinering).
  • Materiell som benyttes av arrangørene.
  • Klargjøring av resultater og publisere disse på web.
  • Rankinglister og sesongpremiering.

 

Styreleder Eli T. Stokka Sandnes Sparebank Gj.valgt 11.11.2015 Send e-post
Nestleder/kursansv. Brit Nilsen Rogaland Politi Gj.valgt 11.11.2015 Send e-post
Rankingfører Kristin Skadsem BP Valgt 09.11.2016 Send e-post
Terrengfordeler Tor Sverre Skåra Covent Gj.valgt 11.11.2015 Send e-post
Materialforvalter Ove Oaland Statoil Valgt 17.11.2014 Send e-post

 

Datateknisk komite
Send e-post
Inge Skretting Cegal 2017–2018
Ommund Bakkevold Lærerne 2017–2018
Geir Rune Seldal Bouvet 2017–2017

Medlemmene velges for to år av gangen, med valg av ett eller to medlemmer annet hvert år.

 

Valgkomite
Tone Cecilie Nystrøm Lærerne 2016–2017
Egil Røyneberg Sandnes Småfirma 2016–2016

Medlemmene velges for to år av gangen, med valg av ett medlem hvert år. O-styret har ansvar for å velge medlemmer til valgkomiteen.

 

Premiekomite
Send e-post
Øyvind Egeskog Aftenbladet 2014–2016
Arvid Thorsen Aftenbladet 2016–2017
Ingunn Anda Haug Lærdal Medical 2016–2017

Medlemmene velges for to år av gangen, med valg av ett eller to medlemmer annet hvert år.