Banner Image

Orienteringsstyret

Bedriftsidrettens o-aktivitet ledes av frivillige i o-styret. O-styret består av 5 medlemmer som velges på årsmøtet for orientering.

Årsmøtet avholdes hvert år i midten av november. Alle velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet velges to av medlemmene det ene året og de tre andre det neste.

Arbeidsoppgavene består bl.a. av å være bindeledd mellom de enkelte klubber/lag og Rogaland Bedriftsidrettskrets (RBIK). Styret er ansvarlig for den faglige og idrettslige kvalitet på alle o-løp i regi av RBIK. De viktigste oppgavene er i praksis:

 

  • Terminliste for sesongen. 
  • Kurs for nybegynnere og kurs i tidtaking (planlegging og koordinering).
  • Materiell som benyttes av arrangørene.
  • Klargjøring av resultater og publisere disse på web.
  • Rankinglister og sesongpremiering.

 

Styreleder Bjørnar Sandsmark Lærerne Valgt 2018–2019 Send e-post
Nestleder/kursansv. Ann Torill M. Bakken Statoil Valgt 2018–2019 Send e-post
Rankingfører Kristin Skadsem AkerBP Valgt 2017–2018 Send e-post
Terrengfordeler Tor Sverre Skåra Covent Gj.valgt 2018–2019 Send e-post
Materialforvalter Ove Oaland Statoil Valgt 2017–2018 Send e-post

 

Datateknisk komite
Send e-post
Inge Skretting Cegal 2017–2018
Ommund Bakkevold Lærerne 2017–2018
Geir Rune Seldal Bouvet 2018–2019

Medlemmene velges for to år av gangen, med valg av ett eller to medlemmer annet hvert år.

 

Valgkomite
Egil Røyneberg Sandnes Småfirma 2017–2018
Ubesatt 2018–2019

Medlemmene velges for to år av gangen, med valg av ett medlem hvert år. O-styret har ansvar for å velge medlemmer til valgkomiteen.

 

Premiekomite
Send e-post
Øyvind Egeskog Aftenbladet 2017–2018
Anne Siv Gjertsen ConocoPhillips 2018–2019
Ubesatt 2018–2019

Medlemmene velges for to år av gangen, med valg av ett eller to medlemmer annet hvert år.