Banner Image

Nyheter

All informasjon fra o-styret til løpere og oppmenn presenteres her.

26. juni 2017
Vagleskogstafetten, etter henvendelser fra løpere, en del tekniske problemer og mye arbeid, har nå en oppdatert resultatliste blitt lagt ut her. Der ligger både resultater for stafetten og for de individuelle klassene.

21. juni 2017
Resultater fra Vagleskogstafetten er nå lagt ut her og for de individuelle klassene her.

20. juni 2017
Vi har fått problem med innkjøringen fra RV 505 til Vagleskogen, dette er en privat vei ned til T- krysset og grunneigeren bonden skal i morgen pakke og kjøre inn høy med store traktorer og vil ikke bli hindret av o-løpere, dersom det skjer stenger han veien. Han må få dette gjort før regnet kommer, som er meldt på torsdag.
NB. Adkomst fra RV505 på Vagle er på ny vei mot Rema sitt lagerbygg.

19. juni 2017
PM til Ganddal ILs Vagleskogstafett 21. juni er nå lagt ut her.

19. juni 2017
Påmeldte til Vagleskogstafetten 21. juni er nå lagt ut her og til de individuelle klassene her.

19. juni 2017
Invitasjon til Stavanger kommunes rankingløp i Aboretet 23. august er nå lagt ut her.

14. juni 2017
Resultater fra Statoils rankingløp i Sandvedparken 14. juni.

7. juni 2017
Vinnerne av gavekort i løpet på Lundekvam er Aud H. Taksdal, Sigurd Oftedal og Fredrik Omdal. De vil bli kontaktet av arrangøren.

31. mai 2017
«Steinplukken» er lagt inn i RouteGadget. Selv om det ikke er løyper i dette løpet, skal det være mulig å tegne inn egne veivalg. Splitsbrowser virker ikke.

31. mai 2017
Resultater fra Steinskvettens rankingløp på Lundekvam 31. mai.

24. mai 2017
Resultater fra Dalane kommunene og EOK's rankingløp på Fotland 24. mai.

23. mai 2017
Innbydelse til Ganddal ILs bedriftsstafett i Vagleskogen 22. juni er nå lagt ut her.