Banner Image

Stevnerapport

Hensikten med stevnerapportering er å få deltakerstatistikk og fordele inntekter til premier, teknisk utstyr, inntektsutjevning og fellesløsninger.

Satsene for i år som følger:

Rankingløp (pr. påmeldt løper)
Administrasjon/fellesløsninger 18,00
Premier 8,00
Utstyr og EKT 3,50
Utjevningsfond * 15,00
Sum: 44,50
BM inkl. trimklasser (pr. påmeldt løper)
Administrasjon/fellesløsninger 18,00
Utstyr og EKT 3,50
Utjevningsfond * 15,00
Sum: 36,50
Stafetter inkl. trimklasser (pr. påmeldt løper)
Utstyr og EKT 3,50
Sum: 3,50

Stevnerapport for rankingløpene og BM individuelt fylles ut av rankingfører og sendes til arrangør, krets, o-styre og premiekomité en måneds tid etter løpet. Kontaktinformasjon fremgår i skjema.

Arrangører av stafetter må selv fylle ut stevnerapport. Rankingfører sender skjema for utfylling. Rapportering og betaling skal inkludere alle etteranmeldte.

* Det betales inn et beløp pr. løper til et utjevningsfond. Når sesongen er avsluttet, blir hele fondet delt likt på alle som har betalt inn til det. På den måten får de som har få deltakere litt mer tilbake enn de som har mange deltakere. Dvs. at alle arrangører får noe tilbake fra utjevningsfondet.