Banner Image

Løypelengder

Dette er anbefalte løypelengder i de ulike løypene. Det er selvfølgelig viktig å tilpasse disse til de terrengene vi arrangerer løp i.

Løypelengder

Løype   Klasse Ordinært Kort  
B HA, HB 4,9–5,3 km 3,0–3,4 km
C DA, HC 4,3–4,7 km  2,6–3,0 km 
D DB, H16, H40 3,8–4,2 km 2,3–2,7 km
E H50 3,5–3,9 km 2,1–2,5 km
F D16, H60-H70 3,3–3,7 km 2,0–2,4 km
G D40, D50 3,2–3,6 km 1,9–2,3 km
H D60-D75, H75 3,0–3,4 km 1,8–2,2 km
I HT, H80, D80 2,8–3,2 km 1,8–2,2 km
J DT 2,3–2,7 km 1,6–2,0 km
K DNY, HNY 1,8–2,2 km 1,2–1,6 km

Løypene I og J skal være relativt lette o-teknisk.

På grunn av sesongpremiering og rankingføring skal sammenslåing av klasser ikke forekomme.

Vinnertider
Det er viktig at løypeleggerne ikke bare følger de anbefalte løypelengdene slavisk, men tar hensyn til terrenget løypene skal legges i for å få akseptable vinnertider. Benytt evt. "Justeringstabell for løypelegging" oppdatert 29/9-97.

O-styret foreslår derfor at løypeleggerne prøver å legge løyper som vil gi vinnertider tilnærmet de som er vist nedenfor.

Løype  Klasse Antatt vinnertid
B HA, HB 45–50 min.
C DA, HC 45–50 min.
D DB, H16, H40 40–45 min.
E H50 40–45 min.
F D16, H60-H70 40–45 min.
G D40, D50 40–45 min.
H D60-D75, H75 40–45 min.
I HT, H80, D80 35–40 min.
J DT 35–40 min.
K DNY, HNY 35–40 min.

Disse vinnertidene reduseres tilsvarende løypelengden på kortløpene.