Banner Image

Godkjenning av kart

Vi ønsker at kartene som brukes i våre o-løp skal ha best mulig kvalitet. På årsmøtet i 2011 ble det vedtatt nye retningslinjer for karttrykking, slik at arrangørene kan velge mellom å bruke NOF-godkjente karttrykkere eller å få eget trykk godkjent av o-styret.

Arrangørene har to valgmuligheter for karttrykk.

NOF-godkjent karttrykker
Kart med løyper kan leveres til NOF-godkjent karttrykker, som står ansvarlig for kvalitet på trykk, løypetegning (dvs. strektykkelse og farge) og papir. Hvis dere velger dette alternativet er det bare å gå i gang med trykkingen.

All annen trykking
Dere kan trykke kartene selv eller hos en ikke NOF-godkjent trykker. Velger dere dette alternativet, skal trykk, løypetegning og papirkvalitet godkjennes av o-styret. Et prøvetrykk skal lages på det aktuelle kartet og leveres eller sendes til enten Brit Nilsen eller Tor Sverre Skåra for vurdering av lesbarhet av kartet, strektykkelse og farge på løypetrykk, samt papirkvalitet. Dersom trykk og layout blir godkjent, skal den samme skriveren brukes til trykkingen, og løypetegning skal være den samme som har blitt godkjent. Samme type papir skal også brukes.

Prøvetrykket skal leveres eller sendes oss så snart som mulig og være oss ihende senest 3 uker før arrangementsdato slik at dere får mulighet til å rette opp eventuelle feil. Vi skal kun vurdere lesbarhet, så løypa på prøvetrykket trenger ikke være gjennomtenkt på annet enn dette.

Husk at minimum papirkvalitet skal være 120 gr. Dersom dere bruker vanlig papir, skal plastposene være av god kvalitet – altså ikke brødposer. Husk å ta stikkprøver av kartene under produksjonen. Enkelte skrivere endrer seg når det tas mange kopier på en gang.

Med dette håper vi å få bedre kvalitet på kartene inneværende sesong.

Prøvetrykkene kan leveres oss på løp eller hjemme, eller sendes om det er enklere.

Tor Sverre Skåra
Skøyteveien 4
4374 Egersund
Tlf. 984 21 047

Ann Torill Matre Bakken
Nordhagen 36
4330 Ålgård
Tlf. 47271649

Oversikt over NOF-godkjente karttrykkere finner dere her.