Banner Image

Påmelding

Påmelding til o-løpene gjøres vha. e-post og sendes samlet for hver klubb.

Den foretrukne måten å melde på løpere er å sende et regneark med påmeldte løpere til arrangøren innen påmeldingsfristen. Du kan laste ned et regneark som er tilpasset rutinen som arrangørene melder på etter. Selv om du ikke bruker regnearket, må rekkefølgen av opplysningene være løper-id, navn, klasse og brikke. Listen skal bare inneholde løpere som meldes på til løpet. Dette gjør det enklere for arrangørene å behandle alle påmeldingene likt.

Påmeldinger som sendes inn etter påmeldingsfristen skal det betales etteranmeldingsavgift for.

Klikk her for å laste ned regnearket.