Banner Image

Bedriftsorientering - hva er det?

Under finner du vanlig stilte spørsmål og svar på disse. Disse er spesielt nyttige for nybegynnere. Send en forespørsel til o-styret om du ikke finner svar på ditt spørsmål.

 • Når arrangeres det løp i bedriftsorientering? 
 • Hvilke klasser finnes og hva er forskjellen mellom disse?
 • Må jeg være medlem av et bedriftsidrettslag?
 • Hva er en aktiv løper?
 • Kan jeg være med når jeg også løper aktivt?
 • Jeg er under 16 år. Kan jeg delta?
 • Kan jeg løpe sammen med noen?
 • Hva er etteranmelding?
 • Hvordan kan jeg melde meg på?
 • Trenger jeg mye utstyr for å løpe bedriftsorientering?
 • Hva er en brikke?
 • Hvor og når får jeg kartet? 
 • Hva er lappen jeg får etter løpet?
 • Hva er lovlig løpsantrekk?
 • Hva er løper-ID, og hvordan får jeg det?
 • Hva er et rankingløp?
 • Hva betyr BM?
 • Er det premiering på løpene?
 • Finnes det noen regler i orientering?
 • Hvordan håndteres klager og protester? 

 

Når arrangeres det løp i bedriftsorientering?

Det arrangeres løp stort sett hver onsdag om våren og høsten. Vi starter opp ca. 1. april og tar sommerferie i slutten av juni. Høstsesongen er fra omkring midten av august og ut september. Totalt arrangeres det i underkant av 20 løp hver sesong. 

Hvilke klasser finnes og hva er forskjellen mellom disse?

Det er en rekke forskjellige klasser som tilbys i våre løp. Klassene kan deles i 5 nivåer:

Ny

Skal være korte og lette løyper

Trim

Noe lenger og krevende o-teknisk enn nybegynnerløypa

Aldersbestemt

Løyper tilpasset løpernes alder. Som regel lenger og mer krevende enn trimløypene

Elite (A- og B-kl.)

De lengste og mest krevende løypene

C-klassene

Litt lengre løyper for de over 50 år

Må jeg være medlem av et bedriftsidrettslag?

De fleste er medlem av et bedriftsidrettslag tilknyttet Rogaland Bedriftsidrettskrets, og vi foretrekker det. Det er imidlertid ikke noen betingelse, og du kan godt delta uten å være medlem av noe bedriftsidrettslag. Du kan ikke få premie i BM dersom du ikke er medlem.

Hva er en aktiv løper?

I vår sammenheng er en aktiv løper en løper som har medlemskap i et idrettslag og som deltar i o-løp gjennom dette idrettslaget. Å løpe aktivt vil for oss si å delta i o-løp som arrangeres av vanlige idrettslag og o-klubber. 

Kan jeg være med når jeg også løper aktivt?

Ja. Karanteneordningen i bedriftsidretten er fjernet. Du kan delta på lik linje med alle bedriftsløpere dersom du løper for et bedriftsidrettslag og er mellom 16 og 29 år. O-styret har også åpnet for at aktive løpere under 30 år kan løpe for sitt idrettslag, da utenfor konkurranse. Hvis du er 30 år eller eldre må du løpe for en bedrift.

Jeg er under 16 år. Kan jeg delta?

Ja. Du kan delta utenfor konkurranse. Du kan løpe for et idrettslag eller en o-klubb, eller du kan melde deg på for klubben "Barn under 16 år". Da betaler du en redusert startavgift.

Kan jeg løpe sammen med noen?

Orientering er i utgangspunktet en individuell øvelse, men i Ny- og Trimklassene er det helt greit at to eller flere tar følge gjennom løypa. 

Hva er etteranmelding?

Du henvender deg i etteranmeldingen dersom du ikke er påmeldt til løpet eller ved feil i startlistene.

Hvis du er oppført med korrekt brikkenummer, klubb og klasse på startlistene, kan du gå direkte til start, hvis ikke, må du gjennom etteranmeldingen. Det gjøres i den ene åpningen i målteltet. Der legger du brikken din på en leser og opplyser om ditt navn, klubb og klasse. Arrangøren sjekker at han har riktig informasjon og korrigerer evt. det som måtte være feil. Deretter kan du gå til start og gjennomføre løpet.

Hvordan kan jeg melde meg på?

Påmelding skjer til den enkelte arrangør. I innbydelsene som ligger på hjemmesiden er det oppført hvor påmeldingen skal sendes. Oppmannen for klubben sender et regneark med samlet påmelding for klubben. Regnearket ligger på hjemmesiden (under Oppmenn). Ordinær startkontingent er kr 85,-.

Påmeldingsfristene kan variere noe, men er som oftest en uke før løpsdagen. Det er også anledning til å etteranmelde seg på selve løpsdagen. Startkontingenten ved etteranmelding er kr 130.-

Trenger jeg mye utstyr for å løpe bedriftsorientering?

Alle må ha brikke og kompass. Brikken koster omkring kr 500,-. Dersom du ønsker å prøve o-løp er det noen få brikker for utlån hos arrangøren. Be i påmeldingen om å få disponere en av disse brikkene på løpet, så får du mulighet til å prøve deg før du går til innkjøp av brikke.

Kompass må du ha, og det koster fra ca kr 200,-. Ellers finnes det spesielt utformede orienteringsdrakter og sko som de fleste ivrige bruker, men det går greit å delta med vanlig treningsdrakt og joggesko. 

Hva er en brikke?

En brikke er en liten elektronisk enhet som du bærer med deg på løpet. Den aktiviseres ved start og skal legges i egne stemplingsbukker på hver post og ved målgang. Brikken vil vise eksakt løpstid, samtidig som den ved avlesing i mål bekrefter eller avkrefter om du har vært på de postene du skal, og da i riktig rekkefølge.

Brikker kan bestilles hos www.idrettsbutikken.no  

Hvor og når får jeg kartet?

Nybegynnere får utlevert kartet der etteranmeldingen foregår, uansett om det er kortløp, normalløp eller langløp. Alle andre løpere får kartet ved startstedet. Det er et minutt mellom hver startende, og når løperen foran deg starter, kan du plukke opp et kart fra posen i startbåsen din. Da har du et minutt til å se på kartet før du legger brikken i startpostbukken og starter.

Starten er imidlertid litt annerledes i kortløp. Da venter du med å ta opp kartet til etter at du har lagt brikken i startbukken. Det betyr at tiden går mens du leser kartet, så det lønner seg å være rask med å finne ut hvor du er og hvor du skal. Dette gjelder ikke løpere i Ny-klassene.

Hva er lappen jeg får etter løpet?

Lappen er din endelige bekreftelse på gjennomført løp. Den viser navn, klubb, klasse, brikkenummer og sluttid. For hver post du har stemplet på vises tiden du brukte fra forrige post (strekktiden), tid fra start og postens postkode. Det er viktig at du sjekker at opplysningene på lappen er riktige. Henvend deg i etteranmeldingen hvis du oppdager at navn, klubb, klasse eller fødselsår er feil.

Det anbefales at du tar var på lappen til resultatene etter løpet foreligger og at du sjekker at resultatet ditt samsvarer med lappen. Ukjente løpere blir ikke korrigert etter at resultatlisten er publisert. Ved andre feil må kopi av lappen sendes til rankingføreren.

Hva er lovlig løpsantrekk?

Bekledningen i o-løp skal være heldekkende med unntak av hode, hals og armer. Bakgrunnen for regelen kan dere lese om i denne artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening. I sprintløp gjelder andre regler, men vi har ikke sprintløp i bedriftsorienteringen. Det er altså forbudt med korte bukser, selv i varmt vær.

Hva er løper-ID, og hvordan får jeg det?

Løper-ID er et nummer som tildeles hver løper. Du, eller klubbens kontaktperson, kan kontakte rankingføreren for å få tildelt en og den brukes ved påmelding til løp. Hvis du som ny løper ikke har en løper-ID når du starter i et løp, får du tildelt en før resultatene fra løpet blir publisert. 

Hva er et rankingløp?

Nesten alle bedriftsløpene er rankingløp. Det arrangeres minst 15 rankingløp hvert år. Det beregnes rankingpoeng på disse løpene etter følgende formel:

Vinneren får 1000 poeng. De øvrige får poeng etter følgende formel:

Poengsum = ( vinnertid x 1000 / din anvendte tid )

Rankingpoengene dine summeres opp. Etter 10 løp begynner du å stryke de dårligste løpene. Ved sesongslutt lages det resultatlister for hver klasse basert på hver løpers resultat i de 10 beste løpene sine. De som starter i 10 eller færre løp får godskrevet alle sine poeng, men har ikke mulighet for å stryke noen løp. 

Hva betyr BM?

I bedriftsidretten arrangerer vi hvert år et bedriftsmesterskap (BM). I BM er det ikke A-, B- og C-klasser. Der løper deltakerne i sin aldersklasse. På disse løpene er det også Ny- og Trimklasser for de som ikke ønsker å delta i mesterskapet. Det er bare løpere som er medlemmer i bedriftsidrettslag som kan bli premiert i BM.

Er det premiering på løpene?

Det er ikke premiering på det enkelte rankingløp. Derimot har vi sesongpremiering. Løpere i Ny- og Trimklassene og aldersbestemte klasser fra og med 70 år får sesongpremie dersom de har deltatt i minst 12 av rankingløpene. I de øvrige klassene er det premiering til halvparten av løperne som har deltatt i 5 eller flere rankingløp, og da selvfølgelig til de som har flest rankingpoeng.

Det er premiering etter egne regler til de beste i BM, uavhengig av rankingsystemet.

Finnes det noen regler i orientering?

Vi følger konkurransereglementet til Norges Orienteringsforbund så langt det er praktisk mulig.

Hvordan håndteres klager og protester?

Klager skal leveres skriftlig til arrangøren ved løpsleder innen 12 timer etter at resultatet fra løpet foreligger. Arrangøren kan velge å avvise klagen eller å ta den til følge og skal meddele dette skriftlig til klageren og o-styrets leder. Klageren skal samtidig informeres om protestmulighet til o-styret. O-styret kan på eget initiativ og uavhengig av protest omgjøre arrangørens avgjørelse.