Banner Image

Sprintkart

Regler som gjelder for løping på kart tegnet i sprintkartnormen.

Det er to kartnormer som brukes ved tegning av de kartene vi bruker. Det er normen for vanlige kart (ISOM 2000, International Specification for Orienteering Maps) og normen for sprintkart (ISSOM 2007, International Specification for Sprint Orienteering Maps). Sprintkartene er vanligvis i målestokk 1:4000 eller 1:5000. En kartdetalj kan se forskjellig ut i de to normene, f.eks. en bygning.

Det finnes norske oversettelser av normene for vanlige kart og sprintkart.

Det som er spesielt viktig for oss, er at det er nokså store forskjeller på hva som regnes som forbudte områder i de to normene. Sprintkartene brukes ofte i urbane områder, med parker og mange private eiendommer. Detaljgraden i kartene har også gjort det mulig å introdusere nye kartdetaljer, som kan være ulovlige å passere, f.eks. murer og hekker.

Det er viktig for oss å ha et godt omdømme blant vanlige folk, og spesielt grunneiere der vi har løp, så det plikter hver enkelt o-løper å i alle fall sette seg inn i reglene som gjelder forbudte områder. Som en hjelp til dette har vi laget et dokument som beskriver det viktigste.

I innbydelsene er det angitt hvilken norm kartet er tegnet i og dermed hvilke regler som gjelder, selv om det f.eks. er et løp med ordinære løypelengder på et sprintkart.