Banner Image

Premieregler

Rankingpoeng
Poengberegningen for rankinglistene baserer seg på følgende fordeling:

Vinneren får 1000 poeng.
De øvrige får poeng beregnet ut fra følgende formel: (tidene regnes om til sekunder)

Poengsum1 = (vinnertid2 x 1000) / anvendt tid

1 desimaler strykes
2 vinnertid i klassen

Sesongpremiering
Sesongpremieringen  administreres av premiekomiteen.

Det deles ut sesongpremier i de aldersbestemte klassene og HA, HB, HC, DA og DB unntatt D70-D80 og H70-H80. Ordningen skal stimulere så vel deltakelse som prestasjon. Rankinglistene for H16-H65, D16-D65, HA, HB, HC, DA og DB vil danne grunnlaget for sesongpremieringen. Alle individuelle ordinære løp (unntatt BM, klubbmesterskap osv.) vil telle med. Løperens sammenlagte poengsum av sine 10 beste rankingløp danner grunnlaget for premieringen. Ved sesongslutt vil den beste 1/2 delen (rundet oppover) av alle løpere som har løpt 5 løp eller mer bli premiert.

Løpere i Ny- og Trimklassene, D70-D80 og H70-H80 får sesongpremie dersom de har deltatt i minst 12 av rankingløpene.

Løpspremiering
Det vil ikke være noen løpspremiering i rankingløp.

BM individuelt premieres med medaljer i valørene Gull, Sølv og Bronse. Ved tre deltakere i en klasse deles det ut Gull og Sølv. Ved kun to deltakere i en klasse deles det ut Gull. Når en klasse har kun en deltaker, premieres denne ikke. Eventuelle sponsorpremier kommer i tillegg. Arrangører av andre spesialløp vil fortsatt premiere etter sine egne regler, som det vil bli opplyst om i innbydelsen til de respektive arrangementene.