Banner Image

Innbydelse

Innbydelsen til løpet sendes til rankingføreren minst to uker før påmeldingsfristen. For å være sikre på at alle nødvendige opplysninger kommer med i innbydelsene, har vi laget et Word-dokument som brukes som mal.

Klikk her for å laste ned dokumentet.