Banner Image

Spilleregler

1. Spillebanen
Banen deles opp i to like store spillefelt. Hvert lag et merket felt bak motstanderens spillefelt.

2. Ball
Det brukes dempet softball.

3. Spillere
Det skal være 6 spillere på banen fra hvert lag. 5 av spillerne starter i lagets spillefelt, mens den siste spilleren står i feltet bak motstanderens spillefelt. Denne spilleren kalles konge.

4. Spillemåte
Spillet går ut på å treffe motstanderen med ballen. Dette gjøres ved å kaste ballen fram og tilbake mellom laget og den som står bak motstanderens felt (kongen), helt til man øyner en sjanse til å treffe en av motstanderne. Når man er truffet må man stille seg bak motstanderens felt.

5. Annet

 • Hvis ballen har vært i bakken før treff, telles ikke dette som treff.
 • Ballen skifter eierlag dersom det andre laget får tak i den.
 • Dersom en spiller kaster ballen og tråkker over streken skifter ballen eier til motstanderlaget.
 • Berger en spiller ballen fra å gå over til motstander feltet, men tråkker inn i feltet til motstanderen, skal ballen skifte eier. Spilleren er fortsatt med i spillet så lenge ballen har vært nede i gulvet før spilleren berørte den.
 • Hvis ballen tas imot og holdes i fast grep, av en spiller på det andre laget, regnes dette som «pol». Ved «pol», får laget tilbake en av spillerne som er «ute».
 • Den eneste måten å spille seg fri, er at en medspiller tar «pol».
 • Hvis en spiller prøver å ta «pol», og glipper ballen er man ikke truffet om man fanger ballen igjen før den går i bakken. Glipper man ballen og en medspiller redder den er man likevel truffet.
 • Tar du pol, men tråkker over streken er du truffet.
 • Løp langs siden på banen når du er stukket, ikke midt over banen.
 • Lagets «konge» kan ikke skyte seg fri. Han/hun må holde seg bak motstanderens spillefelt under hele kampen.
 • Hodet er ikke fri.
 • Det er ikke tillat å komme inn i motstanderens spillefelt/kongefelt.
 • Ball som treffer taket er fortsatt i spill. Laget som eier banehalvdelen ballen faller ned på eier også ballen. Dette gjelder også om ballen treffer veggen.
 • Det er ikke lov å gjemme seg bak stolper eller andre gjenstander som måtte befinne seg i hallen.


6. Tid og seier 

 • Det laget som først eliminerer motstandernes spillere er vinneren av omgangen.
 • Vinneren av kampen er det laget som har vunnet flest omganger.
 • Hvis man er midt i en omgang når dommeren avslutter kampen, er det laget med flest spillere på lagets spilleflate som er omgangens vinnere.


7. Bytte av spillere 

 • Spillere (også «kongen") kan ikke byttes inn/ut under en omgang, kun i mellom omgangene.
 • Ved skade må man vente til omgangen er over før det kan sette inn en ny spiller.


8. 5 sekunders regel
Når et lag kontrollerer ballen i spillet, skal ballen forlate spillefeltet (kastes) innen 5 sekunder. Kastes ballen over til kongen og tilbake til laget igjen, kan laget beholde ballen i 5 nye sekunder.

9. Spillerens utstyr 

 • Det er kun tillatt med sko som ikke avsetter svarte merker.
 • Laget skal benytte drakter/ t-skjorter/ vester med lik farge.
 • Håndballklister e.l. er forbudt å bruke.


10. Passivt spill
Dommer kan blåse av for passivt spill. Motstanderen vil da få ballen. Dersom en dommer er av den oppfatning at et lag begynner å spille passivt, gis først muntlig advarsel slik at laget får mulighet til å kaste på motstanderen. Laget som får advarselen skal få beskjed om at de må angripe motstander innen 8 sekunder. Det vil være naturlig at et lag som allerede har fått en advarsel raskere vil oppfattes som passive og dermed lettere kunne få en ny advarsel.

11. Gule og røde kort
Dommeren kan gi gule og røde kort ved usportslig opptreden, også munnbruk. Gult kort gir advarsel. Ved to gule kort i samme kamp tildeles spilleren rødt kort, og må forlate banen. Laget kan ikke sette inn ny spiller.

Ved direkte rødt kort må spilleren forlate banen umiddelbart. Laget kan ikke sette inn ny spiller. Spillere som tildeles rødt kort – skal stå over neste kamp. Alle røde kort blir behandlet av arrangør – som står fritt til å gi spilleren eller laget ytterligere sanksjoner.