banner Image

Flytte kamp

Klarer dere ikke å samle laget til en planlagt kamp?
Dere kan da søke om omberamming av spilletid.

Av hensyn til motspiller skal omberamming bare brukes når det er helt nødvendig.

Reglement

1. Omberamming kan kun skje hvis begge lag godkjenner flytting av kamp.
2. Kamper kan kun flyttes til sted og tid godkjent på forhånd godkjent av RBIK.
3. Melding om omberamming må skje skriftlig til RBIK senest 2 virkedager før kamp.
4. Lagene kan ikke flytte kamper fra 1. halvdel av sesongen til den 2. halvdel.

Priser

- Omberamming som meldes minst 1 uke før kamp:       GRATIS (inntil 2 ganger pr. sesong)
- Omberamming med mindre enn 1 ukes varsel:             kr 500,-
- Flytting av kamper uten å følge reglement:                    kr 500,- (250,- pr. lag)
- Flytting av mer enn 2 kamper/sesong:                           kr 750,- (uansett tidspunkt for varsling)