banner Image

Gode råd for lagledere

Laglederen har kanskje lagets viktigste rolle - ta godt var på han/henne.

Tips 1: Flere lagledere

Noen ganger skjer det at lagleder ikke er tilgjengelig. En god reserve er da viktig.
Meld inn e-post adresse for begge, så kan vi sørge for at begge får all informasjon.

Tips 2: God informasjon

Det er viktig at ALLE lagets spillere får terminlisten før sesongstart.
Ved å merke kampdager i kalenderen kan alle spillere reservere tid.

Tips 3: Terskel for å flytte kamp

Flytting av kamp kan noen ganger bare være en utsettelse av et problem.
Vi anbefaler å ikke søke om omberamming før det er helt nødvendig.

Tips 4: Lagbygging

Spillernes motivasjon for å delta hviler på opplevelsen av å ha det moro - og være etterspurt.
Som lagleder kan du bidra til at alle på laget føler seg inkludert og trives.

Noen enkle tiltak kan være:

  • E-post til alle spillere dagen etter kamp. Takk for innsatsen, velkommen til neste kamp.
  • SMS eller e-post til alle spillere med innkalling til neste kamp.
  • Gjør noe sosialt sammen etter kamp en eller flere ganger i sesongen
  • Sørg for at alle får opplevelsen av å delta.

 

Tips 5: Rekruttering

Det er viktig å la laget være åpent for alle i bedriftsidrettslaget.
Vi anbefaler å jevnlig søke etter nye spillere blant de ansatte på jobben.

En årlig intern moro-turnerning kan også gi engasjement og nye spillere.