Banner Image

Ord og uttrykk i curling

Spillerne

Lead/first/ener:

Spilleren som setter sitt lags stein nummer en og to.

Second/toe:

Spilleren som setter sitt lags tredje og fjerde stein.

Third /treer/viseskip:

Spilleren som setter sitt lags femte og sjette stein.

Skip/firer:

Den spilleren som bestemmer taktikk, vanligvis fireren.

Banen

Boet/Huset/Blinken:

Knappen midt i boet.

12-foten – 8-foten – 4-foten:

Diameter på ytterste til innerste sirkel i boet (’blinken’)

Tee:

Senterpunktet i boet.

Teeline:

Linjen som går på tvers av banen, gjennom senter av boet.

Centerline:

Linjen langs midten i hele banens lengde.

Hogline/hog:

Egentlig to linjer med ulik funksjon. Steinen må slippes før første hogline. Andre hogline bestemmer begynnelsen på det definerte, spillbare området på curlingbanen.

Free guard zone:

Området fra hog-line til boet. Motstanders stener kan ikke slås ut før tredje steinen i omgangen. Slås motstanders stein ut, legges den tilbake der den lå. Steinen som slår tas ut av spill.

Steinene - bevegelse og plassering

Sette en stein:

Handlingen hvor spilleren avleverer sin stein.

Shot:

Den til en hver tid best plasserte stein i boet.

Guard:

En stein som helt eller delvis dekker en annen stein. Vanligvis foran boet.

Lang guard:

En stein som ligger langt unna boet eller steinen den skal dekke.

Kort guard:

Stein som ligger med kort avstand til boet eller steinen den skal dekke.

Cornerguard:

Guardstein foran og til side for boet.

Frys:

En stein som blir lagt eller ligger tett inntil en annen stein.

Take-out/Utslag:

Stein som tar ut en annen stein.

Slå og rulle:

Stein som tar ut en annen stein, ruller til side og blir liggende.

Raise:

Stein som skyver fram en annen stein.

Raisetake:

Stein som skyver fram en annen stein, som i sin tur tar en tredje ut av spill.

Double take:

Stein som tar ut to andre steiner.

Trekke/Dra/Legge inn:

Sette sten med en fart som gjør at den stanser i boet.

Tap-back:

Stein som trykker en annen stein innover i boet.

Jam:

Stein som skulle rulle ut, men som stanser mot annen stein.

Henge/Bite:

En stein som tangerer 6-fotssirkelen.

Peeling:

En stein som skyver til side en freeguardstein (motstanders) uten at denne blir slått ut av spill.

Split:

Legge to steiner på hver sin side i boet.

Splitte/splitte inn:

Det samme som peeling på egen stein, uten å rulle ut.

Brent stein:

Spillerne slår borti steinen med kost eller sparker i steinen. Steinen skal tas ut av spill.

Lås:

To steiner som ligger i kontakt med hverandre, slik at uansett hvor man treffer på den bakerste er retningen på den fremste stenen gitt etter treffet.

Blanke:

Forhindre omgangspoeng, laget med siste stein beholder fordelen av siste stein i neste omgang.

Teknikk og utstyr

Inhand:

Stein som spinner med klokka. Motsatt for venstrehendte.

Outhand:

Stein som spinner mot klokka. Motsatt for venstrehendte.

Hammer:

Type kost med syntetisk pute på kosteflaten. Brukes også om siste steinen i en ende/omgang.

Broom:

Eldre kostetype med lang bust (sopelime).

Backswing:

Pendelbevegelse med steinen i settebevegelsen. Steinen løftes bakover.

Slide:

Glidebevegelsen fram til steinen slippes.

Slider:

Glatt sko eller skounderlag av plast, teflon eller stål.

Antislider:

Sko eller skounderlag med gripeevne på is, (gummi).

Pebbling:

Vanndråper som sprinkles på isen, steinene glir lettere.

Hogline-overtredelse:

Steinen slippes etter hogline (regelbrudd)