Banner Image

Litt om regler

De fleste som deltar i bedriftsidrett er i utgangspunktet begrenset interessert i regler. Men, noen ganger oppstår det situasjoner eller spørsmål som gjør at regler kan være til hjelp.

Generelt utøves bedriftsidrettens bowlingserie etter de samme regler som gjelder for bowling i regi av Norges Bowlingforbund. Dvs. "vanlige" spilleregler. På noen områder er bedriftsidrettens annerledes. Her er det utarbeidet egne regler, som da gjelder foran de andre reglene.

Rogaland Bedriftsidrettskrets har for øvrig et "Kamp- og konkurransereglement" med 3 deler (a, b og c). Del a) og del b) omhandler bedriftsidrett generelt, med fokus på lagidretter. Her finner du f.eks. overordnet svar på hvem som har lov til å delta for et bedriftsidrettslag. Del c) er spesifikk for bowling.

Bedriftsidrettens regler gjelder foran bowlingforbundets regler. Ved tvil gjelder bedriftsidrettens regler normalt i rekkefølgen c), b) og a). Dvs. at et spesifikt reglement går foran et mer generelt reglement.